ANASAYFA » KURUMSAL » KALITE POLITIKALARIMIZ

Kalite Politikalarımız

Firmamız tüm süreçlerinin, hizmetlerinin ve satışa sunduğu ürünlerinin,
*Uluslararası seviyede olmasını
*Çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirilmesini
*Pazarın gereksinimlerine uygunluğunun sağlanmasını
*Bu uygunluğun sürdürülmesini
Vazgeçilmez çalışma prensipleri olarak belirlemiştir.

Bu amaçla müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli olarak izleyecek, çalışma yöntemlerimizi bu gereksinimleri en iyi şekilde karşılayacak düzeye getirecek ve kendi alanımızda müşteri memnuniyetini temel alarak faaliyetlerimizi planlayarak sürdürecektir.
Bunun için çalışanlarımızı sürekli olarak eğitecek ve niteliklerini yükselteceğiz. Firmamız çalışanlarımızla iki yönlü iletişimini iyileştirerek sistematik hale getirecek.
Firma içinde uyumlu bir çalışma ortamı kurularak, çalışanların işini sevmeleri ve yaptıkları işin profesyonel açıdan tatmin edici olması sağlanacaktır.
Şirketimiz içinde ve dışında oluşabilecek sorunların önlenmesinde ve çözümünde bütün arkadaşlarımız insiyatif ve sorumluluk almaya teşfik edilecektir.